MENU

JESENÍKY JAKO NA DLANI
STEZKY, KDE SI ENERGII NAČERPÁ ZARUČENĚ KAŽDÝ
-------------------------------------

"Naučné stezky po chráněném území v Jeseníkách Vám mnohé prozradí." 

      


NAUČNÁ STEZKA BÍLÁ OPAVA

Vzdálenost: 20 km  (Bělá pod Pradědem, Filipovice - Vidly - Karlova Studánka)

Stezka je dlouhá 6 km - vede po březích horské bystřiny Bílé opavy. Výchozím bodem je Karlova Studánka - stezka Vás dovede přes horskou chatu Barborku až na Praděd. Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa Vám naučná stezka Bílá Opava po cestě nabízí sedm informačních tabulí, kde naleznete základní informace o přírodě této jedinečné rezervace.


NAUČNÁ STEZKA Z ČHS PŘES ŠVÝCÁRNU NA PRADĚD

Vzdálenost: 7 km (Bělá pod Pradědem, Filipovice - Červenohorské sedlo)

Výchozím bodem je Červenohorské sedlo, které nabízí možnost parkování. Trasa z Červenohorského sedla přes Švýcárnu, kde je možné se před finálním výstupem na Praděd posilnit třeba borůvkovými knedlíky má okolo 10 km. Otevírací doba je zde celoročně od 9:00 do 18:00 hodin. Rozhledna Praděd s TV vysílačem leží na nejvyšší hoře Moravy v nadmořské výšce 1 492 m n. m. v Jeseníkách. Vrchol televizní věže je zároveň nejvyšším dostupným místem v celé České republice. Vyhlídka ve výšce 80 m nad vrcholem odhaluje vrcholky hor Beskyd, slovenské Malé Fatry, Vysokých Tater i rakouských Nízkých Alp.


NAUČNÁ STEZKA Z ČHS PŘES KEPRNÍK NA ŠERÁK

Vzdálenost: 7 km (Bělá pod Pradědem, Filipovice - Červenohorské sedlo)

Délka stezky je 9 km s převýšením 410 m - náročnost stezky: střední. Naučná stezka z Červenohorského sedla na Šerák vede podél červené turistické značky a je součástí mezinárodní trasy E3. Provede Vás po národní přírodní rezervaci Šerák–Keprník založené již roku 1932 knížetem Janem II. z Lichtenštejna. Rezervace plní funkci přírodní laboratoře, jejíž prozkoumání umožňuje záchranu ohrožených druhů živočichů a rostlin a rekonstrukci poškozené krajiny. 


NAUČNÁ STEZKA REJVÍZ MECHOVÉ JEZÍRKO

Vzdálenost: 21 km (Bělá pod Pradědem, Filipovice - Rejvíz)

Stezka o délkce 2,2 km s převýšením 13 m byla založena v roce 1970. Náročnost trasy: mírná. Naučná stezka Vás po žluté turistické značce zavede k významnému chráněnému moravskému rašeliništi. Národní přírodní rezervace Rejvíz Mechové jezírko je tvořena dvěma spojenými vrchovišti, v jejichž středech se nachází tzv. mechová jezírka. Unikátnost rašelinišť a jezírek znásobuje také výskyt velmi vzácných chráněných druhů rostlin a živočichů.


NAUČNÁ STEZKA VINCENZE PRIESSNITZE

Vzdálenost:12 km (Bělá pod Pradědem, Filipovice - Jeseník,  Lázně Vincenze Priessnitze)

Naučná stezka je dlouhá 7 km, my jdeme s dětmi, tak nezvládneme trasu projít celou. Trasa začíná a končí informační tabulí v Lázních Jeseník u konečné zastávky MHD. Na stezce se nachází celkem 9 informačních panelů, ze kterých se dozvídáme zajímavé informace o významných historických událostech, které ovlivnily město a jeho okolí, o životě zakladatele prvních lázní svého druhu na světě - Vincenze Priessnitze. Trasa je místy náročnější - nevhodný terén pro kočárky a je určena jen pro pěší. Stezka je značena zeleno - bílou značkou - šikmý zelený pásek na bílém podkladu. Po cestě narazíte na 14 pramenů a na drobné památky. Časová náročnost okruhu je 2,5 - 4 hodiny.